Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR                ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR

 


Tο 'Λιθαράκι'

Σας καλούμε το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου    10.00-20.00  στο bazaar με έμφαση στις χειροποίητες δημιουργίες και γεύσεις.... και

 14.00 – 17.00  να έρθετε με τα παιδιά σας για να διασκεδάσουν με face painting.

Αδριανού 21 & Κόδρου, Ν. Ψυχικό 

210-6514865, 210-6514819

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Εναρξη περιόδου 2013-2014

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε οτι την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου
ξεκινάμε με τους μικρούς μας φίλους την νέα χρονιά 2013-2014

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Όραμα - Στρατηγική - Στόχοι

Το ΟΡΑΜΑ μας είναι το Κέντρο Ημέρας να αποτελεί έναν χώρο - ζωντανό οργανισμό, όπου το παιδί και η οικογένειά του να μπορούν να καταθέσουν την υποκειμενική δυσκολία τους, και την προσωπική τους οδύνη, καθώς και ότι αφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε ότι στο σχετίζεσθαι με τον κοινωνικό'Άλλο.
Για κάθε παιδί, να χαράσσεται μια εξατομικευμένη διαδρομή και θεραπευτική συνοδεία που θα το οδηγήσει στην κοινωνική του ένταξη. Ζωτική σημασία σ'αυτό έχει η πολυκλαδικότητα των θεραπευτικών παρεμβαινόντων και η συνεργεία αυτών στον εξατομικευμένο σχεδιασμό καθώς και την εξέλιξη για κάθε παιδί και οικογένεια.
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:
                       Στην επινόηση, εφαρμογή και αξιολόγηση εξατομικευμένων σχεδίων παρέμβασης, σύμφωνα με το όσα προβλέπει η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, και πάντα έχοντας ως βάση το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα
                       Στην ενεργοποίηση κατάλληλων παρεμβάσεων σε ατομικό, ομαδικό και συλλογικό - κοινωνικό επίπεδο
                       Στη συνεργασία με άλλες Δομές του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει και με τις οποίες λειτουργεί σε δίκτυο, καθώς και με αντίστοιχες Δομές και Μονάδες του εξωτερικού
                       Στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα Ψυχικής Υγείας και καταπολέμησης των προκαταλήψεων και του στίγματος της ψυχικής ασθένειας
                       Στον έλεγχο και τη διασφάλιση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των θεραπευτικών παρεμβάσεων
                      Στην τήρηση όλων των υποχρεώσεων έναντι του εξυπηρετούμενου και του κοινωνικού συνόλου
                       Στη συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες
                       Στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008
Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:
                       Παραμονή στην κοινότατα του ατόμου που ωφελείται από τις υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας
                      Αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησής του

                       Βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωση και την αύξηση της διαπραγματευτικής/διεκδικητικής του ικανότητας ώστε να ασκεί τα δικαιώματά του ως πολίτης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει υπηρεσίες όπως:
-Διερεύνηση και κλινική αξιολόγηση του αιτήματος από την Ομάδα Υποδοχής του Κέντρου
-Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση σε ομάδα, ανάλογα με την ηλικία και τη λειτουργικότητα κάθε παιδιού
-Ειδική Παιδαγωγική παρέμβαση, ατομική και ομαδική
-Ατομική και ομαδική Εργοθεραπεία
-Ατομική Λογοθεραπεία
-Ατομική Ψυχοθεραπεία παιδιού
-Θεραπευτικές συνεντεύξεις με τους γονείς
-Δραστηριότητες κοινωνικοποίησης (δεξιότητες καθημερινής ζωής, ψυχαγωγικές έξοδοι, εκπαιδευτικές εκδρομές, αθλητικές δραστηριότητες)
-Ενέργειες-δράσεις αγωγής και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας

-Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης επαγγελματιών Υγείας

Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η εξειδικευμένη θεραπευτική ψυχοπαιδαγωγική και ψυχοθεραπευτική παρέμβαση για τα παιδιά και τις οικογένειες τους, την ουσιαστική στήριξη και συνοδεία του, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ψυχικά καθώς και κοινωνικά για την ψυχοσυναισθηματική τους εξέλιξη, αυτονόμηση και κοινωνική ένταξη.

Έργο της δομής αυτής είναι:
-διάγνωση και κλινική αξιολόγηση του αιτήματος
-θεραπευτικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της πρώιμης παιδικής ψυχικής παθολογίας και ειδικότερα των λεγόμενων διαταραχών του αυτιστικού φάσματος.
-η συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση των γονέων.
-η ανάπτυξη και προαγωγή της μελέτης και έρευνας σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών με στόχο την πρόληψη και την βελτίωση της θεραπευτικής παρέμβασης.
-η προώθηση και πρόταση ανάπτυξης προγραμμάτων υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και έφηβους μέσα από την κλινική εμπειρία και πορίσματα που έχει αποκομίσει από αυτή,


-εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης επαγγελματιών λειτουργών υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής πρόνοιας καθώς και παιδείας.

Το πρόγραμμα


Το πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας πραγματοποιείται και οργανώνεται από την  διεπιστημονική ομάδα. Η παρέμβαση είναι συνέπεια μιας συλλογικής εργασίας επεξεργασίας. στα πλαίσια μιας θεραπευτικής παρέμβασης με στόχο την ψυχοσυναισθηματική βελτίωση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, του σχετίζεσθαι και την δημιουργία προύποθέσεων για μια κοινωνική ένταξη. Στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας η κάθε ειδικότητα παρεμβαίνει με τα δικά της κλινικά και επιστημονικά εργαλεία.

 Η σταθερότητα των προσώπων, καθώς επίσης και η σύνδεση του παιδιού σε ατομικό επίπεδο με έναν παρεμβαίνοντα, πρόσωπο αναφοράς είναι σημαντικές αρχές της λειτουργίας μας.

 Οι ομάδες των παιδιών αποτελούνται από 4 – 6 παιδιά με δυο παρεμβαίνοντες- θεραπευτές τουλάχιστον. Επίσης γίνονται εσωτερικές δραστηριότητες κοινωνικοποίησης όπως επισκέψεις στην πόλη, άλλα εργαστήρια θεάτρου ή εικαστικών.

Η ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού λαμβάνεται υπόψη στον τρόπο συμμετοχής του και την παρουσία του, δεν υπάρχει μια συστηματική διαδικασία εντολών όπου το παιδί θα πρέπει να κάτσει, να δουλέψει κυρίως για τα παιδιά μικρής ηλικίας 3-4 ετών.

Η πρόσκληση σ’ αυτό γίνεται με την διαμεσολάβηση κάποιου αντικειμένου δραστηριότητα- παιχνίδι-αντικείμενο με το κάθε παιδί συγκεκριμένα, σε μια σχέση με τον ενηλίκα θεραπευτή.
 Πχ παιδί το οποίο έχει την τάση να βάζει αντικείμενα στο στόμα του, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη αυτή σχέση και εξάρτηση που έχει το παιδί δεν θα πάρουμε το αντικείμενο από το στόμα του αλλά άλλη στιγμή θα το αλλάξουμε με κάποιο άλλο και άλλη στιγμή μπορεί να κάνουμε κάτι μαζί του που να μην το χρειάζεται και να του επιτρέψουμε έτσι αργότερα εκείνο να αποφασίσει να το αφήσει. Πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται και έτσι δημιουργείται ένα πάρε –δώσε fort da όπου λαμβάνεται υπόψη ο υποκειμενικός χρόνος και ψυχική κατάσταση κάθε παιδιού. Αυτό απαιτεί από το προσωπικό να είναι σε μια διαδικασία περισσότερης προσοχής του κάθε παιδιού καθώς επίσης και επινόησης για την κάθε στιγμή.Τρόπος Λειτουργίας

Τρόπος Λειτουργίας

Ο τρόπος λειτουργίας είναι εμπνευσμένος από την λειτουργία αναλόγων δομών κέντρων και νοσοκομείων ημέρας στο εξωτερικό όπως στη   Γαλλία όπου διάφοροι τέτοιοι χώροι με προϋπάρχουσα εμπειρία από το 1950 στην αποασυλοποίηση, τομεοποίηση και θεραπευτικοί χώροι στην κοινότητα για τους ψυχικά πάσχοντες. Έγιναν τακτικές επιστημονικές ανταλλαγές σεμινάρια και ημερίδες στα θέματα της ψυχικής υγείας του παιδιού και των διαταραχών στον αυτισμό, την ψύχωση, του λόγου και της ομιλίας, του σχετίζεσθαι και του κοινωνικού δεσμού καθώς επίσης και στην σύνδεση του θεσμού με τη θεραπευτική λειτουργία όπως και επισκέψεις με και σε αντίστοιχους φορείς.

Η εσωτερική αξιολόγηση γίνεται: α) με την κλινική συνάντηση, μια φορά την εβδομάδα
τόπος διεργασίας για την πορεία όπως και ζητήματα που προκύπτουν για κάθε παιδί και οικογένεια,
β) εξωτερική εποπτεία με εξωτερικό επόπτη ψυχαναλύτρια παιδιών, την Μ. Καλεώδη.


Το Κ.Η. έχεται ημερησίως τα παιδιά τα οποία μεταφέρονται στον χώρο από διάφορες περιοχές της Αθήνας με λεωφορείο. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 3 ετών έως 10 ετών.
Το Κέντρο εξυπηρετεί συνολικά 30-40 αιτήματα τον χρόνο. Σε πλήρη και μερική ένταξη 17 παιδιά και άλλα 8 παιδιά σε εξωτερική παρακολούθηση.

Το 2011-2012 το Κέντρο με τον ίδιο αριθμό προσωπικό, 14 άτομα στην διεπιστημονική ομάδα ο αριθμός των παιδιών και οικογενειών έχει αύξηση των περιστατικών κατά 30% δηλαδή 25 παιδιά και  πάνω από 10 παιδιά και οικογένειες σε εξωτερική παρακολούθηση έχοντας ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων υποδοχής και ένταξης παιδιών.

Ομάδα Υποδοχής και Αξιολόγησης,
 Πλαισιώνεται από κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγοι  λογοθεραπευτή δέχονται τα αιτήματα με την εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου του Κέντρου.
Συχνά τα παιδιά έρχονται με διάγνωση από ένα δημόσιο φορέα.
 Κατά την διάρκεια των πρώτων συναντήσεων γίνεται αξιολόγηση και εκτίμηση των δυσκολιών του παιδιού και της οικογένειας σε επίπεδο δεξιοτήτων από τον εργοθεραπευτή ή και ειδικής παιδαγωγού λόγου από τη λογοθεραπεύτρια, ψυχικών δυσκολιών και ψυχοπαθολογίας του παιδιού και της οικογένειας από τους ψυχολόγους. Η αρχική υποδοχή του αιτήματος γίνεται από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό της οποίας η συμμετοχή είναι καίρια για τη περαιτέρω δέσμευση της οικογένειας και το λεγόμενο θεραπευτικό συμβόλαιο. Ο ψυχίατρος καλείται για μια εκ νέου διάγνωση της κάθε περίπτωσης.

Η κλινική αξιολόγηση του αιτήματος της οικογένειας καταρχήν και του παιδιού ή και η διαμόρφωση αυτού είναι αναγκαία. Δίνεται έμφαση στο τι συμβαίνει στο κάθε παιδί, τι βιώνει η οικογένεια πως κατανοεί η οικογένεια τη διάγνωση του παιδιού, πως οι γονείς αναγνωρίζουν τις δυσκολίες και πως τις αναλαμβάνουν. Αυτή η πρώτη διεργασία έχει ως στόχο την δημιουργία μιας σχέσης της οικογένειας και του παιδιού με τον θεσμό και επίσης μιας δέσμευσης και θεραπευτικού συμβολαίου από την στιγμή που το παιδί έρχεται στο Κέντρο.

Τα αιτήματα παιδιών  που ενώ βρίσκονται ήδη σε νηπιαγωγείο, έχουν αυξηθεί τελευταία, όλο και περισσότερο οι νηπιαγωγοί διαπιστώνουν και αναγνωρίζουν ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται μια εξατομικευμένη σχέση με τον ενήλικα καταρχήν, πράγμα που είναι η απαρχή και σύμφωνα με οιαδήποτε ψυχαναλυτική θεωρία που αφορά τον ανθρώπινο δεσμό , ώστε να μπορέσει να περάσει μετά στην σχέση με το άλλο παιδί, τον όμοιο και επομένως την ένταξη στην ομάδα παιδιών.
 Η κρίση στο παιδικό σταθμό, ξεπερνά αυτό που λέγεται κρίση του αποχωρισμού , είναι κρίση άγχους και αποπροσωποίησης σ’αυτές τις περιπτώσεις.